Welkom bij NLP Kring

Welkom bij stichting NLP Kring Europe. Stichting NLP Kring Europe behartigt de belangenen van mensen die NLP toepassen, al dan niet professioneel. Voor NLP trainers en NLP coaches verzorgt stichting NLP Kring kwaliteitsbewaking met klacht- en tuchtrecht. Voor iedereen die NLP een warm hart toedraagt, lobbyt stichting NLP Kring bij de overheid en verzekeraars om NLP vergoed te krijgen.

Neuro-Linguïstisch Programmeren 

NLP staat voor Neuro-Linguïstisch Programmeren. Deze naam in de jaren 70 van de vorige eeuw bedacht door Richard Bandler, de grondlegger van NLP. NLP heeft een roerige ontstaan geschiedenis. Omdat NLP mondeling van NLP trainer op NLP trainer wordt overgedragen, is er een soort Chinees kinderspelletje ontstaan waarbij je een zin van de ene persoon naar de andere door fluistert en er aan het einde van de rit een heel andere zin is uitgekomen. Zo is het met NLP ook. Wat vandaag de dag als “NLP” wordt verkocht, heeft in de meeste gevallen weinig met echte NLP te maken

Om die reden stelt stichting NLP Kring een aantal eisen aan de bij stichting NLP Kring aangesloten NLP trainers en NLP coaches. Zij dienen minimaal gecertificeerd te zijn door The Society of NLP® van Richard Bandler en een up to date certificaat hebben. Daarnaast dienen zij door een NLP Kring trainer opgeleid zijn. Zodra zij voldoen aan deze eisen, kunnen ze naast het gebruik van The Seal of Quality of NLP™ ook de banners van stichting NLP Kring op hun website plaatsen. Er is een banner voor NLP trainingen en er is een banner voor NLP coaching.

Zodra deze banners zijn geplaatst valt de desbetreffende NLP training of NLP coaching onder het klacht- en tuchtrecht van stichting NLP Kring. Het klachtrecht van stichting NLP Kring heeft omgekeerde bewijsvoering. De klagende klant heeft gelijk tenzij de NLP trainer of NLP coach kan bewijzen dat de klagende klant ongelijk heeft. Als de desbetreffende NLP trainer of NLP coach dat niet kan, dan wordt als maatregel opgelegd dat de klagende klant zijn of haar geld terugkrijgt. Tuchtrecht is ervoor iemand die echt over de schreef gaat.

In de praktijk komt dit praktisch nooit voor omdat bij stichting NLP aangesloten NLP trainers en NLP coaches goed zijn opgeleid en zelf prima in staat zijn problemen op te lossen. 99% van de klachten die bij stichting NLP Kring binnenkomen, gaan over NLP trainers en NLP coaches die geenszins bij stichting NLP Kring zijn aangesloten. Stichting NLP Kring probeert dan wel een bemiddelde rol te spelen om de problemen alsnog op te lossen, vanuit de visie dat ook klachten over slecht opgeleide NLP trainers en NLP coaches die geen lid zijn van stichting NLP Kring, nog steeds slecht zijn voor het imago van NLP. In alle gevallen blijkt tijdens deze bemiddelingspoging dat de desbetreffende klant alle reden tot klagen had.

In die 1% gevallen dat er wel een klacht is over een bij stichting NLP Kring aangesloten NLP trainer of NLP coach, blijkt dat de desbetreffende NLP trainer of NLP coach de zaak tot allen hun tevredenheid direct oplost. In totaal is er slechts één NLP coach daadwerkelijk stichting NLP Kring uitgegooid.

Wetenschappelijk onderzoek naar NLP

Stichting NLP ondersteunt wetenschappelijk onderzoek naar NLP. Dit onderzoek heeft de mogelijkheid gegeven om ABC-NLP te ontwikkelen. ABC-NLP is de nieuwste versie van NLP waarbij NLP wordt gecombineerd met toegepaste gedragsanalyse om ervoor te zorgen dat er een wetenschappelijke basis is. Omdat er een speciale ANBI goede doelen stichting is opgericht om het gedachtegoed van Joost van der Leij te beheren en ABC-NLP de kern van dit gedachtegoed vormt, wordt het verdere wetenschappelijke onderzoek vanuit deze stichting gedaan. Dit is de Neurosofie® stichting. De Neurosofie® stichting houdt zich verder bezig met dit wetenschappelijke onderzoek en de daartoe behorende fondsenwerving, onder andere gericht op het aanstellen van een bijzondere hoogleraar op dit vlak. Als ANBI stichting zijn giften aan de Neurosofie® stichting aftrekbaar van de belasting, vandaar dat fondsenwerving veel beter via de Neurosofie® stichting kan worden gedaan. Uiteraard ondersteunt stichting NLP Kring deze activiteiten van harte en zijn ABC-NLP trainers en ABC-NLP coaches die voldoen aan de eerder genoemde eisen van harte welkom om ook mee te doen met stichting NLP Kring. Aangezien deze eisen ook onderdeel zijn van de eisen om ABC-NLP coach of ABC-NLP trainer te worden, is feitelijk elke ABC-NLP trainer en elke ABC-NLP coach van harte welkom.

Vrijwilligerswerk

Ook kun je je als vrijwilliger meedoen met stichting NLP Kring. De vrijwilligersactiviteiten liggen vooral op het vlak van algemene NLP promotie. Mocht je dat willen laat gerust van je horen. Vrijwilligers krijgen met enige regelmaat gratis workshops om als waardering voor hun werk.